แผง Tier 1 คืออะไร? ใช่มาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่?

หลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผง Tier 1 วันนี้ Solar PPM ขอมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแผงโซลาร์Tier 1 กัน

1.แผงโซลาร์เซลล์ Tier 1 ไม่มีอยู่จริง

เฉพาะผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ Tier 1 เท่านั้นที่มีอยู่จริง ตามรายงานของ Bloomberg New Energy Finance หรือรายงาน PV MODULETECH BANKABILITY RATINGS ซึ่งจะมีการประเมินใหม่ทุกรายไตรมาสของปี

2.ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ แผง Tier 1 คุณภาพด้อยกว่านั้นไม่เป็นความจริง

ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่มีนวัตกรรมใหม่และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกบางรายนั้นไม่ได้อยู่ในรายชื่อการจัดอันดับของ Bloomberg เช่น Panasonic,Solaria, 
Winaico, Solarwatt, Meyer Burger, Peimar, Tindo , Aleo และ Tesla ต่างก็มีชื่อเสียงโดดเด่นในวงการอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์

3.คำว่าแผงโซล่าเซลล์ Tier 1 คือการวัดคุณภาพแผงโซลาร์นั้นไม่เป็นความจริง

คำว่า Tier 1 ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สำหรับวัดความน่าเชื่อถือด้านการเงินและสินเชื่อธนาคารของผู้ผลิต ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่

4.คุณสมบัติแผง Tier 1 เป็นป้ายกำกับที่จะอยู่ไปตลอดนั้นไม่เป็นความจริง

การมีคุณสมบัติ สถานะแผง Tier 1 จะมีการประเมินใหม่ในทุกๆไตรมาสจากการเสนอชื่อ  ไม่ใช่การรับรองมาตรฐาน  หรือเป็นการรับรองแผงโซลาร์เซลล์แผงใดแผงหนึ่งไปตลอด

5.เป็นความจริงที่ควรใช้รายงาน Bloomberg ในการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ผลิต

Bloomberg ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลเชิงลึกทางการเงินและปริมาณการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของผู้ผลิต ถือเป็นข้อดีสำหรับผู้ซื้อหรือผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการใหญ่

6.ควรใช้รายชื่อผู้ผลิตแผง Tier 1 เป็นตัววัดคุณภาพและมาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์นั้นไม่เป็นความจริง

การวัดคุณภาพและมาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์ ควรปรึกษาบริษัทตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น RINA (ชื่อเดิมคือ OST ENERGY ), ATA Renewables,  Wood Plc, PVEL และอื่นๆ

และควรวัดคุณภาพจากมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เช่น มาตรฐาน IEC, UL 

หรือในประเทศไทยก็คือมาตรฐาน มอก. หรือ Made in Thailand

ที่มา : Solaranalytica