ค่า Ft คืออะไร ?

หลายคนสงสัย ว่าค่า Ft คืออะไร? วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

แต่เดิม ค่า Ft ย่อมาจาก ‘Float time’ ใช้อธิบายการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

แต่หลังจากเดือนตุลาคม ปี 2548 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณสูตร Ft ทำให้ปัจจุบันค่า Ft ย่อมาจากคำว่า ‘Fuel Adjustment Charge (at the given time)’ แทน

โดยค่า Ft จะถูกปรับขึ้นลงภายใต้การพิจารณาของ กกพ. เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า สร้างความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้า และคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้ราคาค่าไฟมีการขยับตามค่า Ft อยู่เสมอทุกๆ 4 เดือน

หากสนใจในการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ โทร 064-239-4771

Facebook

Line Official

Instagram