มิเตอร์ TOU คืออะไร ?

มิเตอร์ TOU คืออะไร? ประหยัดค่าไฟจริงหรือไม่?

มิเตอร์ TOU หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าแบบคิดค่าไฟตามช่วงเวลาการใช้ (Time of Use Meter) เป็นตัวเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

หลักการทำงานของมิเตอร์ TOU คือ คิดค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  • ช่วง On-Peak: เวลา 09.00 น. – 22.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดค่าไฟฟ้าในอัตราสูง
  • ช่วง Off-Peak: เวลา 22.00 น. – 09.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตลอด 24 ชั่วโมงของวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ คิดค่าไฟฟ้าในอัตราต่ำ

ข้อดีของมิเตอร์ TOU

  • ประหยัดค่าไฟ: เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในช่วง Off-Peak เป็นหลัก เช่น ครัวเรือนที่มีสมาชิกทำงานนอกบ้าน หรือธุรกิจที่ปิดให้บริการในช่วงกลางวัน
  • ช่วยลดความแออัดบนระบบไฟฟ้า: กระจายการใช้ไฟฟ้าไปยังช่วง Off-Peak ช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้า

ข้อเสียของมิเตอร์ TOU

  • ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า: ย้ายการใช้ไฟฟ้าไปยังช่วง Off-Peak
  • ค่าติดตั้งสูง: โดยทั่วไปแล้วค่าติดตั้งมิเตอร์ TOU จะสูงกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าแบบปกติ

มิเตอร์ TOU เหมาะกับใคร?

  • บ้านที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันน้อย: เช่น ครัวเรือนที่มีสมาชิกทำงานนอกบ้าน หรือผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานนอกบ้าน
  • ผู้ที่ใช้ไฟในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน
  • ผู้ที่ติดโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดแต่ต้องการลดค่าไฟช่วงกลางคืนด้วย

วิธีสมัครใช้มิเตอร์ TOU

  • ติดต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่

สรุป

มิเตอร์ TOU เป็นตัวเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการประหยัดค่าไฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในช่วง Off-Peak เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไฟฟ้าควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้มิเตอร์ TOU