โซลาร์เซลล์ควรหันไปทิศไหน ?

หลายท่านอาจไม่ทราบว่า ทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้น ส่งผลต่อการจ่ายไฟของแผงโซลาร์เซลล์ หากติดตั้งในทิศที่ไม่เหมาะสมแผงโซลาร์เซลล์ก็จะใช้งานได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้ถูกทิศถูกทางเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพกัน

ทิศเหนือ

เนื่องจากดวงอาทิตย์ ขึ้นจากทิศตะวันออก โดยอ้อมไปทางทิศใต้ ทำให้ทิศเหนือของประเทศไทย เป็นทิศที่ได้รับแสงแดดน้อยที่สุด 

ทิศใต้

ทิศใต้ เป็นทิศที่ดีที่สุด ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ถ้าเลือกได้ควรหันแผงโซลาร์เซลล์เข้าหาทิศใต้ เป็นทิศที่จะสามารถรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ได้ดีที่สุดหรือเกือบทั้งวัน

ทิศตะวันออก

จะได้รับแสงแดดอยู่ในระดับหนึ่งคือได้รับแสงแดดเฉพาะช่วงเช้า-เที่ยง ซึ่งถ้าจะติดตั้ง โซลาร์เซลล์จะทำงานได้ไม่เต็มที่ การใช้งานจะสั้นกว่าหันหน้าแผงโซลาร์เซลล์ ไปทางทิศใต้

ทิศตะวันตก

จะได้รับแสงแดดอยู่ในระดับพอใช้ และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ เช่นเดียวกันกับทิศตะวันออก

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นที่ตั้งที่พักอาศัยของท่าน อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพสูงที่สุด