ค่า Ft ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2567

ชี้แจงค่า Ft สําหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจําเดือน มกราคม – เมษายน 2567

ค่า Ft คืออะไร ?

 ค่า Ft (Fuel Adjustment Charge (at the given time)) เป็นสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนหรือประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ มีการปรับทุก 4 เดือน

ภายในเดือน มกราคม – เมษายน 2567

มีการปรับเปลี่ยนค่า Ft เป็น หน่วยละ 0.8955 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ที่มาของข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-กฟภ-PEA

อย่างไรก็ตาม ค่า Ft มีปรับเปลี่ยนเเปลงทุกๆ 4 เดือน

เป็นไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือหากใครสนใจอยากอ่านความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หรือหากใครสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @raay (https://lin.ee/GeNlzUq) หรือโทร : 064-239-4771