สิ่งที่คนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับการติดโซลาร์เซลล์หน้าฝน