ร้อนแค่ไหน ? แผงโซลาร์เซลล์ยังไหวไหม?

หลายคนคงเคยสงสัยว่าอุณหภูมิมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่? คำตอบคือ มีผล แน่นอน!

แผงโซลาร์เซลล์ทำงานโดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีต่อการรับแสงอาทิตย์นั้น ไม่ควรเกิน 25-30 ํC หากร้อนเกินกว่านั้นจะทำให้ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าลดลงได้ 15-20%

แต่ถ้าสถานที่ติดตั้งมีลมพัดผ่านดี ก็จะช่วยระบายความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์และผลิตไฟฟ้าดีขึ้นได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะแผงโซลาร์เซลล์มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงอุณหภูมิเป็นลบ พอแผงโซลาร์เซลล์ร้อนเกิน 25 ํC ความสามารถในการผลิตพลังงานจึงลดลง

ดังนั้นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากต้องคำนึงถึงสถานที่ที่จะติดตั้งแล้ว ยังต้องดูด้วยว่าสถานที่นั้นมีลมพัดผ่านดีหรือไม่ เพื่อช่วยระบายความร้อนและช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดี นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา คอยตรวจเช็คอุปกรณ์อยู่สม่ำเสมอด้วย 

ทำไมอุณหภูมิถึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ?

  • แรงดันไฟฟ้าลดลง: เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตจะลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยรวม 
  • กระแสไฟฟ้าลดลง: อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้อีกด้วย
  • การสูญเสียพลังงาน: เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานบางส่วนจะสูญเสียไปในรูปความร้อน ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม

วิธีลดผลกระทบจากอุณหภูมิ

  • ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในทิศทางที่เหมาะสม: หลีกเลี่ยงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในทิศตะวันตกเฉียงใต้
  • ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้มีช่องว่าง: ช่วยให้ลมถ่ายเทระบายความร้อนได้ดีขึ้น
  • ติดตั้งระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม: เช่น พัดลม หรือ ระบบฉีดน้ำ

สรุป

อุณหภูมิมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ การเลือกแผงโซลาร์เซลล์ชนิดที่ทนความร้อนได้ดี และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อย่างถูกวิธี จะช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานและประสิทธิภาพสูงที่สุด

.

สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : https://lin.ee/GeNlzUq

โทร. 064-239-4771