3 ระบบโซล่าเซลล์ On Grid & Off Grid และ Hybrid ต่างกันอย่างไร ? สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน

สำหรับใครที่อยากติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน แต่ไม่รู้ว่าต้องติดรูปแบบไหน มีกี่ประเภท ? ต้องใช้แบบไหนถึงเหมาะกับเรา วันนี้เรามีคำตอบมาให้ดูกันค่ะ

ระบบการทำงานของโซล่าเซลล์ มี 3 แบบ สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน

คือแบบ ออนกริด On Grid , ออฟกริด Off Grid และ ไฮบริด Hybrid ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้าง ระบบการทำงานเป็นแบบไหน? ไปดูเลย

1. Solar On Grid

คือ ระบบ solar cell ที่มีการเชื่อมกับการไฟฟ้า เป็นระบบโซลาร์ (Solar) ที่ใช้ทั้งไฟจากการไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ เหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ไม่มีแบตเตอรี่ ผลิตไฟฟ้าได้แล้วใช้เลย ไม่สามารถเก็บไฟฟ้าช่วงกลางวันมาใช้ในตอนกลางคืนได้ (แม้ว่าจะผลิตเพื่อใช้เองไม่ขายไฟคืนให้การไฟฟ้า แต่ถ้าเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ก็ถือว่า เป็น on grid )

ข้อดีของระบบ On grid

1. มีไฟใช้แน่นอน แม้ช่วงเมฆมาก เพราะไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าจะไหลเข้ามาเสริมพลังงานจาก solar cell ที่หายไปตลอดเวลา

2. ถ้าผลิตไฟได้เกินความต้องการใช้ในบ้าน สามารถขายไฟคืนเข้าระบบได้ (ต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อน)

3. เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบมีน้อย ทำให้ค่าซ่อมบำรุงต่ำ

ข้อเสียของระบบ On grid

1. ถ้าไฟการไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าจาก solar cell จะดับด้วย

2. การเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนด และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบของ การไฟฟ้า

2. Solar Off Grid

คือ ระบบ solar cell ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณความจุของแบตเตอรี่ (จำนวนลูกแบตเตอรี่) จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงาน เหมาะกับสถานที่ที่ไฟจากการไฟฟ้าไปไม่ถึง  เช่น  พื้นที่ห่างไกล พื้นที่การเกษตร บนดอย เป็นต้น

ข้อดีของระบบ Off grid

1. ประหยัดกว่า เปรียบเทียบกับกรณีที่ต้องมีการขยายเขตการไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ

2. ไม่มีรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน

3. ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าอาจจะ ตก หรือ ดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ระบบ Off grid ช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าในบ้านไม่ได้รับ ความเสียหายจากไฟตก ไฟดับ ที่เกิดขึ้นนี้

ข้อเสียของระบบ Off grid คือ

1. เครื่องจักร/อุปกรณ์มีมากกว่า เงินลงทุนระบบมีราคาแพงกว่า On grid

2. หากไม่มีแดดหรือมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน พลังงานที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่อาจจะหมดได้

3. Solar Hybrid

คือระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยรวมขอดีของทั้ง solar on grid กับ off grid กล่าวคือ ระบบมีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าสำหรับช่วงที่ไม่ มีแดดและมีการใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานส่วนที่ผลิตเหลือในตอนกลางวันไปใช้งานในตอนกลางคืนด้วย

ข้อดีของระบบ hybrid คือ

1. ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอย ช่วยกันจ่ายไฟ

2. สามารถบริหารแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้ระบบใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดได้ (เช่น ตอนกลางวันไฟการไฟฟ้าราคาแพง เราสามารถตั้งให้ระบบเน้นใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ก่อนใช้ไฟจากการไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือช่วงเวลาที่ไฟฟ้าการ ไฟฟ้าราคาถูกก็จะปล่อยให้มีการชาร์ตไฟฟ้าให้เต็มในแบตเตอรี่ด้วย เป็นต้น)

3. เป็นระบบไฟสำรอง ทำให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ แม้เกิดไฟดับ

ข้อเสียของระบบ hybrid คือ

1. มีเครื่องจักร/อุปกรณ์มาก ระบบมีความซับซ้อน ใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงสูง

2. Inverter ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้ายังมีน้อยและราคายังค่อนข้างสูง

หากสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านกับ RAAY สามารถติดต่อได้ที่ https://lin.ee/GeNlzUq หรือโทร 064-239-4771

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK หรือ WEBSITE